Print deze pagina

Westeinde, toen & nu

Op het Westeinde nr. 132 in Den Haag was sinds 1873 het RK-ziekenhuis H. Joannes de Deo gevestigd. Tussen dit ziekenhuis en het pand van de firma J. de Hooge & Zonen op nr. 176 stonden fraaie woonhuizen en winkelpanden. Hieronder een foto van het ziekenhuis in ca. 1902.Men vatte het plan op om het relatief kleine ziekenhuis te verbouwen en aanmerkelijk uit te breiden. Daarvoor werden de naastgelegen woningen met de huisnummers 134 t/m 174 opgekocht en gesloopt. Op onderstaande foto uit 1937, een jaar voor de uitbreiding, ziet u het ziekenhuis op nr. 132 (links, het laatste donkere pand tegen een groter, lichter pand), en rechts van het ziekenhuis de woonhuizen van nr. 134 t/m 144. De sloop van de aangekochte woningen en de uitbouw van het ziekenhuis vonden plaats in 1938.Zo moest bijvoorbeeld de hoeden- en pettenwinkel van de moeder van de schrijver Simon Carmiggelt op nummer 172 (foto hieronder, omstreeks 1915) er in 1938 aan geloven.
Carmiggelt wijdt in 1973 een stukje aan zijn toenmalig ouderlijk huis op het Westeinde, waar met name de uitbreiding het ziekenhuis een grote rol speelt. En passant wordt ook de firma De Hooge aangestipt. U vindt het stukje hier.Hieronder het pand Westeinde nummer 174, zijnde de schoenwinkel firma M. Sipkes J.C. Hollants, omstreeks 1935. Ook dit pand is in 1938 gesloopt.
Van de directe buurman rechts op de foto, firma J. de Hooge & Zonen op nummer 176, is nog net een deel van het pand te zien. Naast muziekinstrumenten werden er ook grammofoons verkocht en dat is zichtbaar. Een reclame-uiting van HMV (His Masters Voice, met het bekende hondje Nipper) is te herkennen.
Het pand van De Hooge bleef gespaard en verkreeg aldus nieuwe buren: het uitgebouwde ziekenhuis.Na verbouwing/uitbreiding van het ziekenhuis in 1938 hier het resultaat. Woon- en winkelpanden hebben plaatsgemaakt voor het ziekenhuis, dat, niet zichtbaar op de foto, nog verder naar rechts doorloopt (foto 1967).De situatie van het Westeinde en omgeving vanaf 1938 tot aan het begin van de jaren '80:De twee foto's hieronder tonen het Westeinde in 1967, gezien in de richting van de Jan Hendrikstraat. De straat rechts is de Warmoezierstraat. Het pand van de De Hooge ziet u op deze foto's direct rechts van het ziekenhuis.
Westeinde 176 en de hogere huisnummers waren op dat moment nog gevrijwaard voor afbraak. Dat zou later veranderen; begin '80 vond er op en rond het Westeinde een gigantische kaalslag plaats t.b.v. de bouw van een geheel nieuw ziekenhuis: Medisch Centrum Haaglanden.

Hieronder ongeveer hetzelfde gezichtspunt (anno 2008) als de foto hierboven. Vanwege de bouw van Medisch Centrum Haaglanden begin jaren '80 zijn alle panden rechts naast en schuin tegenover het RK-ziekenhuis H. Johannes de Deo gesloopt, zo ook het pand van de firma J. de Hooge & Zonen.
In het oude ziekenhuis, niet gesloopt maar uiteraard niet meer als zodanig in gebruik, zijn thans ateliers voor kunstenaars gevestigd. Dit gedeelte van het Westeinde en directe omgeving, waar ooit schitterende panden stonden, is onherkenbaar veranderd.Aan de rechterzijde van de foto hieronder (1982) ziet u het einde van het oude ziekenhuis. Van het pand van firma J. de Hooge & Zonen dat direct tegen het ziekenhuis aan stond, is geen spoor meer te bekennen. Waar ooit de fraaie Westend drumstellen werden vervaardigd, rest nog slechts een parkeerplaats. Op de volgende twee foto's zien we de situatie anno 2010. Het trottoir is verbreed, de rijweg is versmald en de rijrichting is veranderd, maar in vergelijking met de foto hierboven uit 1982 is er al die tijd aan deze hoek van het Westeinde nauwelijks iets gewijzigd. We zijn benieuwd wat het Haags gemeentebestuur nog in petto heeft. Afbraak van het oude ziekenhuis misschien?

Of tegen de muur van het oude ziekenhuis een mooie koperen plaquette waarop in fraaie letters wordt verteld dat op exact die plek het pand van de Firma J. de Hooge & Zonen heeft gestaan? Behoort het Westend drumstel dat hier werd geproduceerd niet tot het Haags erfgoed? Wij menen van wel! (AP/RvdW).

Wat we u niet willen onthouden zijn de fraaie klokgevels op het Westeinde 248, 250 en 252. Deze panden stonden niet al te ver van De Hooge, kort voor het Kortenbos, richting Lijnbaan/Loosduinseweg.
Op nummer 252 was Café De Stoof gevestigd, één van de meest opmerkelijke café's die Den Haag in de jaren '60 en '70 telde. De Stoop was uitsluitend toegankelijk voor 65+ en alle consumpties hadden een eenheidsprijs. Ook deze drie opmerkelijke klokgevels werden gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw.  
Vorige pagina: Jan Keizer
Volgende pagina: Actueel