Print deze pagina

Ketels

Het hout voor de ketels, een aantal lagen berkenhout, wordt door Bram uitgezocht bij een Haagse houtfabriek die is gevestigd aan "Bij de Westermolens", om de hoek van het Westeinde.
Deze houtfabriek regelt transport naar Sneek, Friesland, waar het hout bij een kuipenmaker volgens de opgegeven specificaties wordt bewerkt tot op maat gelijmde ketels met losse, bijpassende versterkingsranden.
De ketels en versterkingsranden worden op het Westeinde aangeleverd, waar de ketels aan de buitenzijde worden geschuurd en de versterkingsranden worden gemonteerd. In later jaren worden de versterkingsranden niet meer op het Westeinde gemonteerd, maar worden ze direct door de kuipenmaker in de ketels geplaatst.Voor het verlijmen van de celluloid bekleding op het hout van de ketels wordt materiaal gebruikt van Fa. De Sterke, een boekbinder die is gevestigd op Westeinde nr. 83.
Als eerste wordt boekbindersgaas aangebracht op de ketel met gebruik van warme boekbinderslijm. Op dat gaas wordt vervolgens hete beenderlijm aangebracht waarna, voordat de lijm afkoelt, het celluloid wordt aangebracht. Het plaatsen van het celluloid moet goed en snel gebeuren; koelt de lijm af dan is het bekledingsmateriaal niet meer te verschuiven.
Deze verbinding is buitengewoon stevig en bij vervanging van de bekleding of restauratie is dit materiaal dan ook niet of nauwelijks te verwijderen!

Op de foto hieronder (uit de beginjaren '80, tijdens de bouw van het Medisch Centrum Haaglanden) ziet u aan de rechterzijde, bij de verticale lichtreclame, de firma Nottet Naai- en breimachinehandel, die het pand Westeinde nr. 83 betrok nadat boekbinderij De Sterke werd beeindigd. De firma Nottet zit er overigens heden ten dage nog, zij het uitgebreid t/m nummer 95.  Veel ketels (zeker niet alle) bevatten, met potlood in de binnenzijde geschreven, Brams naam of gemaakte berekeningen die de exacte plaats bepalen van de spanblokjes. Ook doorsnede-maten van de ketels en andere aantekeningen worden wel vermeld. Bij sommige ketels zien we aan de binnenzijde het adres en/of telefoonnummer van Fa. J. de Hooge & Zn. en ook wel dag, maand en jaartal van fabricage.

 


Vorige pagina: Specificaties Westend drums
Volgende pagina: Kleuren